Nederlandse Vereniging voor Autisme

Contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
Adres

Website

Sandra de Jong
sandra.dejong@autisme.nl
06-34354599
Weltevreden 4A
3731AL De Bilt
https://www.autisme.nl

Wat bieden wij?

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. 

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. De NVA wil dat mensen met autisme en hun naasten zichzelf kunnen zijn en optimaal tot hun recht kunnen komen.

Doelgroep
Leeftijd

Iedereen met autisme.
Alle leeftijden.

Autisme is hét specialisme van de NVA.