Laatste afgelopen Evenementen

Themamiddag ASS, NAH, LVB enz

22 januari 2022 zullen de ASD, het BO+ en de gemeente Almere een themamiddag organiseren waarin wij zullen praten over onzichtbare beperkingen/aandoeningen (waaronder autisme, NAH, LVB en overige GGZ). Doel van deze middag is inwoners, zorgverleners en beleidsambtenaren met elkaar in gesprek te laten gaan over bewustwording en welke geestelijke zorg nodig is in Almere

Netwerkdag Autisme Netwerk Flevoland

De Pijler, Lelystad

13.30 uur Inloop, kiezen van een deelsessie 14.00 uur Opening en korte inleiding over het Autisme netwerk Flevoland. 14.15 uur Lezing van Judith Visser. 15.30 uur Pauze 15.45 uur Deelsessies door betrokken organisaties 16.45 uur Plenaire terugkoppeling 17.00 uur Napraten met een hapje en drankje

€20,00