Wie wij zijn

Regionaal Autisme Netwerk Flevoland

Vanuit het ministerie van VWS is een opdracht om een duurzaam netwerk te realiseren in alle provincies. Dit netwerk zorgt voor een duurzame kennisinfrastructuur die voor een ieder herkenbaar en vindbaar is.

In de provincie Flevoland is door Kwintes, MEE IJsseloevers en NVA een convenant opgesteld voor organisaties die zich inzetten voor de mensen met Autisme in heel Flevoland. Het convenant is in maart 2020 ondertekend.

Daarnaast is ervoor gekozen om per gemeente een eigen autismenetwerk te hebben. In de verschillende autismenetwerken zitten de organisaties die per gemeente actief zijn rondom autisme.

Missie en visie

Missie: In Flevoland kunnen mensen met autisme op hun eigen voorwaarden meedoen in de samenleving.

Visie: Binnen het Regionaal Autisme Netwerk Flevoland werken mensen met autisme, hun naasten en professionals samen aan een inclusieve samenleving, om:

 • Zorg/ondersteuning op de verschillende levensterreinen te verbeteren en hierin de samenwerking op te zoeken
 • Casuïstiek, kennis en ervaring te delen
 • Een realistisch beeld van autisme te bevorderen
 • De participatie van mensen met autisme te verbeteren

Convenant

In 2020 en 2021 zijn de volgende partijen betrokken voor het Flevolands netwerk:

 • MEE IJsseloevers (kernpartner)
 • Kwintes (kernpartner)
 • NVA (kernpartner)
 • Triade/Vitree
 • GGZ Centraal (Emerhese)
 • Carrefour
 • Icare
 • ‘t Spectrum
 • Caritas Urk
 • St Eduvier
 • KompASS
 • Therapeutisch Centrum GGZ

MEE IJsseloevers is penvoerder.

Flevoland bestaat uit zes gemeenten:

 • Almere
 • Lelystad
 • NoordOostPolder (NOP)
 • Dronten
 • Urk
 • Zeewolde

Elk regionaal autismenetwerk is een samenwerking van een aantal organisaties. Zoals belangenbehartigers, de GGZ, zorgaanbieders voor verstandelijke beperking, jeugdhulpverlening, CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise), organisaties op het gebied van arbeidsparticipatie, onderwijsinstellingen en MEE.

De aangesloten organisaties dragen bij aan de activiteiten van het netwerk. Denk aan bijeenkomsten, website, sociale kaart, nieuwsbrieven en beantwoorden van vragen. Bij alle activiteiten van het netwerk staat het werken en samenwerken met mensen met autisme en hun naasten centraal.

De coördinatoren van de regionale autismenetwerken vormen samen een landelijk netwerk. MEE NL faciliteert deze samenwerking door het leveren van een netwerkondersteuner/procesregisseur. Zij heeft de taak om de autismenetwerken te inspireren en hen te stimuleren zich verder door te ontwikkelen. Daarbij zorgt zij voor uitwisseling en samenwerking met andere activiteiten van MEE NL.

Lees meer over de doelen van het netwerk autisme Flevoland.