Missie, visie en doelen.

Missie

Onze missie is dat mensen met autisme in Flevoland kunnen meedoen in de samenleving op hun eigen voorwaarden.

Visie

 • Binnen het autismenetwerk Flevoland werken mensen met autisme, hun naasten en professionals samen aan een inclusieve samenleving om:
 • Zorg/ondersteuning op de verschillende levensterreinen te verbeteren en hierin de samenwerking op te zoeken en elkaar te versterken.
 • Casuïstiek, kennis en ervaring te delen.
 • Een realistisch beeld van autisme te bevorderen.
 • De participatie van mensen met autisme te verbeteren.

Doelen

 • Duurzaam netwerk realiseren.
 • De inrichting van het netwerk is conform de afspraken in het convenant van het netwerk en conform de voorwaarden subsidie VWS.
 • Kennisstructuur en ontmoeting
  Er is een structurele ontmoeting/samenwerking en een kennisinfrastructuur in de regio.
 • Signaalfunctie
  Bundelen van de signalen vanuit het werkveld en het uitzetten van acties ter verbetering van de hulpverlening/doorverwijzing voor mensen met autisme.
 • Informatiefunctie
  Verstrekken van de relevante informatie voor de doelgroep en professionals in de provincie, organiseren van webinars, informatiemarkten, lezingen, delen van ontwikkelingen. Dit alles ten behoeve van betere dienstverlening voor de doelgroep.
 • Landelijke verbinding
  De coördinator levert een bijdrage aan de kennisbevordering en kennisdeling van en tussen de regionale netwerken.
 • Ontwikkel en/of borgfunctie
  Het netwerk creëert mogelijkheden om actuele vragen binnen het netwerk op te pakken, de benodigde partijen hiervoor bij elkaar te brengen en te komen tot concrete plannen.
 • Ontwikkelen regionale sociale kaart autisme.
  het ontwikkelen van een actuele sociale kaart op het gebied van autisme die bereikbaar is voor iedere inwoner van Flevoland die op zoek is naar informatie of passende zorg/ondersteuning.