Doelen

 • Duurzame inrichting
  De inrichting van het netwerk is conform de afspraken in het convenant van het netwerk en conform de voorwaarden subsidie VWS.
 • Kennisstructuur en ontmoeting
  Er is een structurele ontmoeting/samenwerking en een kennisinfrastructuur in de regio.
 • Signaalfunctie
  Het regionale netwerk heeft een signaalfunctie.
 • Informatiefunctie
  Het regionale Autismenetwerk heeft een informatieve functie.
 • Landelijke verbinding
  De coördinator levert een bijdrage aan de kennisbevordering en kennisdeling van en tussen de regionale netwerken.
 • Ontwikkel en/of borgfunctie
  Het netwerk creëert mogelijkheden om actuele vragen binnen het netwerk op te pakken, de benodigde partijen hiervoor bij elkaar te brengen en te komen tot concrete plannen.