Welkom op de site van het Autisme Netwerk Flevoland

Vanuit een opdracht van het ministerie van VWS is er in iedere provincie van Nederland inmiddels een duurzaam autismenetwerk gerealiseerd.

Voor Flevoland is dat het Autisme Netwerk Flevoland en wordt landelijk aangestuurd vanuit MEE Nederland. Dit netwerk zorgt voor een duurzame kennisinfrastructuur die voor een ieder herkenbaar en vindbaar is.

In de provincie Flevoland is dit georganiseerd middels een convenantafspraak met een aantal organisaties die zich inzetten voor inwoners met autisme in de provincie Flevoland. Het netwerk wordt gecoördineerd vanuit de organisatie MEE. Het netwerk is onderverdeeld in drie regionale netwerken voor de gemeente Almere, Lelystad, Dronten en Noordoostpolder met ieder een eigen coördinator.

Waarvoor kunt u op onze site terecht (welke nog volop in ontwikkeling is):

Informatie over organisaties die zich bezighouden met de doelgroep autisme op het gebied van:

  • Onderzoek/diagnose/behandeling/begeleiding
  • Onderwijs- of opvoedingsondersteuning
  • Ondersteuning door ervaringsdeskundigen
  • Gespreksgroepen/Lotgenotencontact en andere zaken
  • Scholing voor professionals
  • Links naar interessante webinars, thema bijeenkomsten en overige informatie met betrekking tot autisme.

Tenslotte kunt u ook via de site contact met ons opnemen voor vragen of consultering en doorverwijzing middels ons contactformulier of middels telefonisch contact waarvoor u de gegevens ook vindt op de site. Ook wanneer u als professional geïnteresseerd bent om deel uit te gaan maken van ons netwerk kunt u hiervan gebruik maken.


Graag brengen we de eerstvolgende PAS contactdag autisme in Utrecht onder uw aandacht, op zondag 18 december 2022 in Restaurant Kitchen Bar Danel. Lees meer op onze ‘nieuws’ pagina.

Het overkoepelend autisme netwerk meldt de lancering van nieuwe brochure:
“Een diagnose autisme…… en dan”

Het overkoepelende autisten netwerk komt ook met het jaarverslag over 2021
Meten is weten – landelijke terugblik op de resultaten in 2021