Autisme Netwerk Flevoland regionieuws editie 2 – 2021

Het autisme netwerk in 2021

In Flevoland is er afgelopen jaar via gemeentelijke netwerkoverleggen uitgewisseld met elkaar over kennis en casuïstiek. Deze bijeenkomsten hebben drie keer plaats gevonden.

 In het eerste half jaar van 2021 zijn er twee digitale (thema)kennisbijeenkomst georganiseerd. De eerste over Autisme & Middelen gebruik en de tweede met als thema Autisme & Gamen.

Na alle digitale bijeenkomsten hebben alle convenantpartners (en overige belangstellenden) een kennisbijeenkomst bijgewoond op 26 oktober in Lelystad. Tijdens deze bijeenkomst is er uitgebreider stil gestaan bij mogelijkheden en ontwikkelingen voor zorg voor mensen met autisme. Meer over deze netwerkdag lees je hieronder.

Daarnaast is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan de zichtbaarheid van het Autisme Netwerk Flevoland door middel van een nieuw logo, website en social media kanalen.

Bovenstaande acties zijn allemaal uitgevoerd in nauwere samenwerking met ervaringsdeskundigen.

We staan nog wel voor een aantal uitdagingen in 2022. De landelijke subsidie stopt na 2022 en komend kalenderjaar zal gebruikt moet worden om te kijken hoe we het netwerk Autisme kunnen verankeren in het Flevolandse.


Wisseling coördinatie

Het afgelopen jaar heeft Janine van Loenen het Autisme Netwerk Flevoland gecoördineerd. Vanaf 1 december is Janine niet meer werkzaam voor MEE en dus stopt zij ook als coördinator.

Janine blijft wel actief binnen Flevoland. Ze gaat werken als programma coördinator geletterde samenleving’ bij Flevomeer bibliotheek.

Tessa keizer gaat Janine opvolgen.

Tessa Keizer is voorzitter van het autismenetwerkoverleg NOP/Urk en momenteel als consulent werkzaam in de gemeente NOP en Dronten.  Tessa werkt al heel wat jaren voor MEE en is enthousiast om een vervolg te geven aan de coördinatie a.i. van het Autisme Netwerk Flevoland.


Netwerkdag oktober

Op 26 oktober organiseerden de samenwerkende partijen rondom autisme in Flevoland een netwerkbijeenkomst. Na de inleiding van stuurgroep voorzitter Geert van Seters (regiomanager MEE IJsseloevers) gaf schrijfster Judith Visser en zeer boeiende lezing. Judith is schrijver van tot nu toe dertien boeken en een reeks korte verhalen. Met haar autobiografische roman Zondagskind (2018) beleefde zij haar doorbraak naar het grote publiek. In deze lezing vertelde zij o.a. over opgroeien met autisme, je weg vinden in het leven, en het schrijfproces van een boek.

Na de centrale lezing konden deelnemers in deelsessie uiteen. Een van de workshops werd gegeven door Tibor Visser en Marie-Jeanne Kleijs (ervaringsdeskundigen bij MEE IJsseloevers). Deelnemers ervaarden eerst zelf overprikkeling en kregen daarna handvatten anderen te helpen er mee om te gaan.

De tweede deelsessie ging over ouderschap en Autisme. Karin Simonis-Wigbels (coördinator NVA Emmeloord) vertelde iets vanuit haar eigen ervaring als dochter, partner en moeder uit een auti-gezin, over veel voorkomende uitdagingen als ouder met autisme en natuurlijk ook over wat er nodig is om weer toe te werken naar meer rust en plezier in het gezin. Karin gelooft namelijk dat autisme goed ouderschap niet in de weg hoeft te staan. Onbegrip, stress en overprikkeling wel.

In een volgende ruimte liet Heleen Iedema (GGZ verpleegkundig specialist, Emerhese Flevoland) ons kennis maken met de Stress Autism Mate (SAM). Dit is een gepersonaliseerde applicatie die de eigen regie van de cliënt met een autismespectrumstoornis ondersteunt in het omgaan met de dagelijkse ervaren stress.

Tot slot gaf Henri Mandemaker (ambassadeur van de NVA) een interactieve presentatie over de website Werkweb-Autisme. Werkweb-Autisme is een online wegwijzer voor studie en werk bij autisme.

We kijken met elkaar terug op een zeer inspirerende middag!


Save the date

Op 25 januari 2022 zullen de ASD, het BO+ en de gemeente Almere een themamiddag organiseren waarin wij zullen praten over onzichtbare beperkingen/aandoeningen (waaronder autisme, NAH, LVB en overige GGZ). Doel van deze middag is inwoners, zorgverleners en beleidsambtenaren met elkaar in gesprek te laten gaan over bewustwording en welke geestelijke zorg nodig is in Almere of omgeving.