Uitnodiging Netwerkbijeenkomst Autisme Flevoland

Op 26 oktober 2021 organiseren de samenwerkende partijen rondom autisme in Flevoland een netwerkbijeenkomst.

Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Plaats: de Pijler, Ketelmeerstraat 90, 8226 JX Lelystad

Na een lezing van de inspirerende spreker Judith Visser, zijn er deelsessies. Deze deelsessie worden door de betrokken organisaties gegeven. Tijdens deze sessies is er aandacht voor verschillende thema’s/kennis en kunnen ervaringen worden uitgewisseld.
Thema’s die oa. aan bod komen:

  • Overprikkeling (ervaar dit zelf en hoor van ervaringsdeskundigen hoe dit voor hen is)
  • ouders van een kind met autisme
  • werkweb autisme.

Agenda:

13.30 uur Inloop, kiezen van een deelsessie
14.00 uur Opening en korte inleiding over het Autisme netwerk Flevoland.
14.15 uur Lezing van Judith Visser.
15.30 uur Pauze
15.45 uur Deelsessies door betrokken organisaties
16.45 uur Plenaire terugkoppeling
17.00 uur Napraten met een hapje en drankje

Aanmelden:

Aanmelden kan tot 20 oktober via https://forms.office.com/r/RFR2nCidyW

Workshop 1:

Titel: Prikkels
Gegeven door: Tibor Visser en Marie-Jeanne Kleijs, ervaringsdeskundigen MEE

Omschrijving: Ervaar eerst zelf overprikkeling en leer daarna anderen te helpen er mee om te gaan.

Workshop 2:

Titel: Ouderschap en Autisme
Gegeven door: Karin Simonis-Wigbels, coördinator NVA Emmeloord

Omschrijving: Waar kinderen met autisme zijn, heeft vaak ook één of beide ouders autisme. Ouderschap en autisme geeft vaak extra worstelingen rondom overprikkeling, opvoeding en relatie. Tijdens deze deelsessie vertelt Karin iets vanuit haar eigen ervaring als dochter, partner en moeder uit een auti-gezin, over veel voorkomende uitdagingen als ouder met autisme en natuurlijk ook over wat er nodig is om weer toe te werken naar meer rust en plezier in het gezin. Karin gelooft namelijk dat autisme goed ouderschap niet in de weg hoeft te staan. Onbegrip, stress en overprikkeling wel.

Workshop 3

Titel: SAM
Gegeven door: Heleen Iedema, GGZ verpleegkundig specialist, Emerhese Flevoland

Omschrijving: Stress Autism Mate (SAM) is een gepersonaliseerde applicatie die de eigen regie van de cliënt met een autismespectrumstoornis ondersteunt in het omgaan met de dagelijkse ervaren stress.

Workshop 4

Titel: Werkweb-Autsime
Gegeven door: Henri Mandemaker, ambassadeur van de NVA

Kosten:
De netwerkbijeenkomst is gratis voor medewerkers en/of ervaringsdeskundigen van organisaties die aangesloten zijn bij het convenant.
(Dit zijn: Eduvier, Carrefour, Kwintes, Therapeutisch Centrum, Carrefour, Kwaliteitsrijke Zorg, Caritas, Omegagroep, Caritas Urk, NVA en MEE IJsseloevers.)

Ben u (nog) geen convenant partner maar wilt u dat wel graag worden?
Neem u dan contact op met Janine van Loenen, coördinator Autisme Netwerk Flevoland
Via: j.vanloenen@meeijsseloevers.nl

Voor anderen: € 20,- (indien er nog plaats is).

Over Judith Visser:
Judith Visser is schrijver van tot nu toe dertien boeken en een reeks korte verhalen. Zij won tweemaal de prijs voor het Beste Rotterdamse Boek. In 2008 was zij de auteur van het Rotterdamse Boekenweekgeschenk. Een deel van haar werk is verfilmd, verwerkt tot toneelvoorstelling en vertaald in het Duits. Met haar autobiografische roman Zondagskind (2018) beleefde zij haar doorbraak naar het grote publiek. Zondagskind werd bekroond met de Hebban Literatuurprijs 2018.

In 2020 verscheen haar meest recente roman Zondagsleven: liefde in tijden van autisme.
Judith woont in Rockanje aan zee, waar zij werkt aan haar nieuwe boek. In deze lezing vertelt zij o.a. over opgroeien met autisme, je weg vinden in het leven, en het schrijfproces van een boek.

NB: Let op het deelnemen aan deze bijeenkomst levert geen accreditatiepunten op!