Autisme Netwerk Flevoland regionieuws editie 1 – 2021

Hier is ‘ie dan, de eerste nieuwsbrief van het Autisme Netwerk Flevoland. Via de nieuwsbrief van Netwerk Autisme Flevoland blijft u op de hoogte van betrouwbare en actuele nieuwberichten, praktijkvoorbeelden en informatie van netwerkpartners.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden hebt aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen en/of omdat u bent aangesloten bij één van lokale netwerk overleggen.

Met elkaar zetten we ons in voor de participatie van mensen met autisme, in alle levensfasen. Ook in 2021 zoeken we vanuit Flevoland de verbinding en samenwerking met elkaar en wordt er volop kennis, ervaring en casuïstiek met elkaar gedeeld.
In het verlengde van het landelijk convenant hebben in de provincie Flevoland partijen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in Netwerk Autisme Flevoland.
In dit netwerk hebben zich inmiddels 12 organisaties verenigd en dit aantal neemt toe.


Missie

werken mensen met autisme, naasten van mensen met autisme en professionals samen om:

  • Bekendheid over en inzicht in autisme te vergroten
  • De participatie van mensen met autisme te verbeteren
  • Te werken aan een effectieve en autismevriendelijke krachtenbundeling/samenwerking in de regio en in gemeenten

Visie

Het autismenetwerk is er voor mensen met autisme, hun naasten en professionals.
Het delen van expertise (kennis, deskundigheid en ervaring) over autisme is nodig om te komen tot een duurzame verbinding van partijen uit onderwijs, arbeid en het hele sociale domein in de regio Flevoland. Een integrale en levensbrede aanpak is van belang om het zorg- en onderwijsaanbod zo doelmatig mogelijk op de behoeften van mensen met autisme en hun naasten af te stemmen, participatie te bevorderen en bij te dragen aan een inclusievere maatschappij.


Lokale netwerken binnen Flevoland

In de provincie Flevoland is door Kwintes, MEE IJsseloevers en NVA een convenant opgesteld voor organisaties die zich inzetten voor de mensen met Autisme in heel Flevoland. Daarnaast is ervoor gekozen om per gemeente een eigen autismenetwerk te hebben. In de verschillende autismenetwerken zitten de organisaties die per gemeente actief zijn rondom autisme.
Contactpersonen van deze lokale netwerken:

Almere: Bert van Eekeren
088 – 633 0 633
06 – 20 44 67 19
b.vaneekeren@meeijsseloevers.nl
Lelystad: Ellen Filart
088 – 633 0 633
06 – 30 99 75 24
e.filart@meeijsseloevers.nl
NOP/Urk: Tessa Keizer
088 – 633 0 633
06 – 30 99 74 66
t.keizer@meeijsseloevers.nl
Dronten: Janine van Loenen
088 – 633 0 633
06 – 22 96 17 16
j.vanloenen@meeijsseloevers.nl

Autisme en middelengebruik

Voor inwoners van en vrijwilligers en professionals in Flevoland organiseren Tactus Verslavingszorg en MEE IJsseloevers een online bijeenkomst over autisme en middelengebruik. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 29 maart. Deelname is gratis.

Wat gaan we doen?

Gerjan Oosterveld, ervaringsdeskundige bij MEE, en Laurence de Lacouture, Preventiewerker bij Tactus, gaan in gesprek met elkaar over middelengebruik en wat verslaving inhoudt. Wat kan jij daarin als naaste betekenen?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wat is verslaving?
  • Wat is de link tussen overmatig middelengebruik en autisme?
  • Waar kun je terecht voor hulp?

Voor wie, waar en wanneer?

Voor wie: Belangstellenden, wonend of werkend in Flevoland
Wanneer: Maandag 29 maart
Tijd: 19.30 – 20.30 uur

Informatie en aanmelden

Wil je deelnemen aan deze gratis online bijeenkomst? Neem dan contact op met Janine van Loenen van MEE IJsseloevers via j.vanloenen@meeijsseloevers.nl. Na aanmelding ontvang je via e-mail de link om deel te nemen.


Volop activiteiten tijdens NVA Autismeweek 2021

Van zaterdag 27 maart tot en met zondag 4 april vindt de NVA Autismeweek 2021 plaats. Tijdens deze Autismeweek vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) onder meer aandacht voor de positieve gezondheidseffecten van beweging. Ook wordt er stil gestaan bij hoe het anno 2021 is om autisme te hebben. Is dat nog altijd een ‘punt’? Zo ja, voor wie dan? Voor de persoon met autisme zelf of vooral voor de omgeving?
Tijdens de Autismeweek vinden er zowel landelijke als regionale activiteiten plaats. Kijk voor meer informatie over alle Autismeweek-activiteiten op de website www.autismeweek.nl


Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen, zoals ouders, partners van en mensen met autisme zelf zijn en worden betrokken bij het Autisme Netwerk Flevoland.
Bent u al wat langer bekend met autisme en voelt u iets voor om mee te denken en/of werken aan het Autisme Netwerk Flevoland? Meldt u zich dan aan als vrijwilliger. Uw ervaringsdeskundigheid kan anderen en het netwerk verder helpen!
Voor meer informatie neem contact op met Janine van Loenen.
088 – 633 0 633
06 22 96 17 16
j.vanloenen@meeijsseloevers.nl


Nieuwsgierig naar onze ontwikkelingen? Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

We hopen dat je nieuwsgierig blijft naar de ontwikkelingen rondom het Autisme Netwerk Flevoland en de nieuwsbrief ook graag wilt blijven ontvangen. Is dat niet het geval? Dan kun je je onderaan deze nieuwsbrief uitschrijven. Dat betekent dan ook dat je geen informatie meer ontvangt van het Autisme Netwerk Flevoland

Autisme Netwerk Flevoland.
Voor meer informatie neem contact op met Janine van Loenen.
T 088 – 633 0 633 | M 06 22 96 17 16 | j.vanloenen@meeijsseloevers.nl

Uitschrijven: stuur een berichtje naar webadmin@autismenetwerkflevoland.nl waarin je aangeeft dat je de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen.