Netwerkdag Autisme Netwerk Flevoland

De Pijler, Lelystad

13.30 uur Inloop, kiezen van een deelsessie 14.00 uur Opening en korte inleiding over het Autisme netwerk Flevoland. 14.15 uur Lezing van Judith Visser. 15.30 uur Pauze 15.45 uur Deelsessies door betrokken organisaties 16.45 uur Plenaire terugkoppeling 17.00 uur Napraten met een hapje en drankje

€20,00