Autisme Netwerk Flevoland Informeert!

Editie 2 – 2021

Met elkaar zetten we ons in voor de participatie van mensen met autisme, in alle levensfasen. Ook in 2021 zoeken we vanuit Flevoland de verbinding en samenwerking met elkaar en wordt er volop kennis, ervaring en casuïstiek met elkaar gedeeld.

In het verlengde van het landelijk convenant hebben in de provincie Flevoland partijen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in Netwerk Autisme Flevoland.

In deze mailing informeren wij u over actuele onderwerpen en delen partners informatie en nieuws vanuit ieders eigen organisatie.

Zoals u misschien al gezien heeft, heeft het Autisme Netwerk Flevoland een nieuw logo. Deze is gepresenteerd via de website en gebruiken wij in diverse aankondigingen en op onze social media kanalen. Dit alles om als netwerk herkenbaar in zichtbaar in Flevoland te blijven.

Volgt u ons al op Twitter en LinkedIn?

Nieuwsgierig naar onze ontwikkelingen?

We hopen dat u nieuwsgierig blijft naar de ontwikkelingen rondom het Autisme Netwerk Flevoland en de nieuwsbrief ook graag wilt blijven ontvangen. Is dat niet het geval? Dan kun u zich onderaan deze nieuwsbrief uitschrijven. Dat betekent dan ook dat u geen informatie meer ontvangt van het Autisme Netwerk Flevoland

Autisme Netwerk Flevoland.
Voor meer informatie of wanneer u kopij heeft voor de volgende nieuwsbrief:
Neem contact op met Janine van Loenen.
T 088 – 633 0 633 |  M 06 22 96 17 16  |  j.vanloenen@meeijsseloevers.nl

Webinar Autisme en Gamen

Het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) en Autisme Netwerk Flevoland (ANF) organiseren op 1 juli een Webinar over Gamen&Autisme.

Gamen, het is de favoriete hobby van veel jeugd en jongeren. Gamen heeft vele positieve kanten, gamen kan ontspannend en rustgevend zijn en heeft een sociaal aspect, je kan het in teamverband doen. Maar er zijn ook negatieve kanten.

Een van de meest belangrijke negatieve kanten waar ouders vaak bang voor zijn is dat je verslaafd kunt raken aan gamen. Vooral gamers met autisme lijken “vatbaarder” voor het ontwikkelen van problematisch gamegedrag.

Wanneer:
Donderdag 1 juli 2021 om 19.00- 21.15 uur

Locatie:
Online via ZOOM.

Voor wie:
Dit Webinar richt zich op mensen met autisme, hun ouders/naasten, vrijwilligers, professionals en geïnteresseerden.

Kosten:
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie en aanmelden:

Voor het totale programma en aanmelding kijk hier.

CITO past handleiding aan op leerlingen met autisme

Dankzij de NVA Expertgroep Autisme en Onderwijs heeft CITO de handleiding aangepast aan leerlingen met autisme. Dit geldt zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs.
Meer lezen: NVA – CITO past handleiding aan op leerlingen met autisme

Passend onderwijs Lelystad & Dronten

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten (SWV PO 2403) is een samenwerking van 11 schoolbesturen met totaal 56 scholen in Lelystad en Dronten.

Wij ondersteunen scholen en hun schoolbestuur bij het realiseren van passend onderwijs voor een optimale ontwikkeling van elke leerling. Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is om de leerlingen zo veel mogelijk binnen de (reguliere) school te ondersteunen met passend en kwalitatief goed onderwijs. Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega’s proberen tot een oplossing te komen. Blijkt de ondersteuningsvraag toch complexer dan wordt de ondersteuningsroute gevolgd. Indien nodig wordt daarbij de hulp van het samenwerkingsverband ingeroepen. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
Voor meer informatie zie onze websites: www.passendonderwijslelystaddronten.nl & https://passendonderwijslelystaddronten.nl/voor-ouders/

Aanbod groepswerk MEE Lelystad

De gespreksgroep voor vrouwen met ASS wordt momenteel online gegeven. Het streven is om dit in september weer ‘live’ te gaan doen.
Wanneer: iedere 2de woensdag van de maand van 10.00 -12.30 (Online) en vanaf september iedere 2de woensdag van de Maand van 10.00-11.00 uur op een locatie in Lelystad. Er mogen zich nog dames aanmelden.

Na de vakantie wil MEE ook starten met een gespreksgroep voor mannen in Lelystad.
Wanneer: De meest geschikte avond zijn we nog aan het uitzoeken. Ook hiervoor kun je je nog aanmelden en je voorkeur voor een avond doorgeven.

Wat?
In de gespreksgroepen komen we (eens per maand) anderhalf uur bij elkaar aan de hand van een thema. We bespreken met elkaar hoe dit thema invloed heeft op ASS en andersom. De groep kan elkaar van tips en inzichten voorzien omdat ze allen praten uit ervaringen.
Aanmelden voor beide groepen kan bij Ellen Filart via: e.filart@meeijsseloevers.nl

GGZ Centraal over SAM

Met veel trots kondigen wij de Stress Autism Mate (SAM) aan, welke vanaf nu beschikbaar is voor iedereen met een Android- of iOS-telefoon in Nederland. SAM is een wetenschappelijk onderzochte, gepersonaliseerde, mobiele applicatie die mensen met een autismespectrumstoornis ondersteunt in het omgaan met de dagelijkse ervaren stress en het pakken van de eigen regie.

Hoe werkt SAM?
SAM vraagt viermaal daags via een korte vragenlijst de stress uit en berekent zo het ervaren stressniveau. Hiermee geeft de app inzicht in de eigen stress en geeft handvaten om met deze stress om te kunnen gaan.
Gebruik van SAM is volledig gratis.
Meer informatie?
Bezoek onze website stressautismmate.nl voor meer informatie of neem contact met ons op via SAM@ggzcentraal.nl

Namens het Autisme Netwerk Flevoland wensen we u een fijne zomer toe!

U vindt hier de contactpersonen van de lokale netwerken.